Top

Medische informatie

BodyCharge / Medische informatie

Wanneer is EMS niet geschikt voor jou?

Een EMS-training met de Bodytec werkt met een impulsintensiteit binnen het micro-Ampere (mA) bereik. Deze intensiteit is volledig veilig voor het menselijk lichaam. Er zijn echter een aantal aandoeningen en omstandigheden waarbij het trainen met de Bodytec wordt afgeraden of alleen is toegestaan na goedkeuring van een arts of behandelaar.

Vraag goedkeuring van je arts of behandelaar indien je een of meer van de volgende aandoeningen hebt:

 • Epilepsie
 • Pacemaker
 • Stents
 • Zwangerschap (wel ideaal na de zwangerschap)
 • (Sterke) onregelmatigheden in de bloeddoorstroming
 • Darmwand hernia of liesbreuk
 • Tuberculose
 • Tumoren
 • Arteriosclerosis in een vergevorderd stadium, onregelmatigheden in de vaatdoorbloeding
 • Serieuze neurologische aandoeningen
 • Diabetes Mellitus
 • Hemofilie
 • Acute virale of bacteriële processen
 • Open wonden, geïrriteerde huid

Lees hier een aantal artikelen over wetenschappelijke onderzoeken die zijn gedaan naar Bodytec / EMS.